Miks tasub valida ADVANTUS?

ADVANTUSe eesmärk on pikaajaline koostöö, mille püüame välja teenida oma teenuste kõrge kvaliteedi ja kohase süvenemisega teie vajadustesse. Usume, et rahvusvaheline kogemus, paindlikkus, hoolikas suhtumine võetud kohustustesse ja teie äri spetsiifika hea tundmine loob õige aluse koostööks erinevates personalilahendusprojektides.

Meiega on lihtne töötada!
Kui teil tekib tööjõuvajadus, tuleb vaid ADVANTUSele teada anda, kui pikaks ajaks, kui palju, millise töö jaoks ja millise eriala töötajaid te vajate ning ADVANTUSe töötajad asuvad kokkulepitud päeval teie ettevõttes tööle.

Me hoolitseme kõige eest!
Teie poolt ülesanded, meie poolt töötajad. ADVANTUS valib välja sobivad töötajad, sõlmib töölepingud, tasub õigel ajal palga ja kõik tööandja maksud ning haldab kõiki seonduvaid dokumente. Advantus on juba üle kümne aasta ellu viinud ajutise tööhõive projekte ja ammendanud personaliteenuste vallas tohutult kogemust.

Töötajad on meie jaoks tähtsad!
Me hoolitseme nende eest, kes siin töötavad. Meie koostöö alused on kohusetunne, läbipaistvus ja usaldus. Sellised on meie suhted nii klientide kui ka püsivate ja ajutiste töötajatega.

Meil on töötajad, keda vajate!
Ettevõttes ADVANTUS UAB töötab iga päev ligikaudu 500 laia spektriga töötajat. Osa neist täidab meie klientide pikaajalisi tööülesandeid, osa lühiajalisi. Viimased võivad pärast kokkulepitud tööülesannete täitmist teie ettevõttesse tööle asuda. See on tõhusaim viis täita oma ettevõttes vabad töökohad. Kui ADVANTUSe suures andmebaasis ei leidu sobivat töötajat, kasutame kohaseimaid otsingumeetodeid ja leiame vajaliku arvu uusi töötajaid.

Proovi järele ja võta tööle!
Teile meeldinud ADVANTUSe ajutise töötaja võite palgata enda ettevõttesse. See on kiireim ja usaldusväärseim konkursiviis!

Kvaliteet on meie kohustus!
Kui töötaja kvalifikatsioon, vastutustundlikkus, motivatsioon või töösse suhtumine ei vasta tellija vajadustele, vahetab ADVANTUS sobimatu töötaja uue vastu. Ka haigestunud töötaja asemel saadab Advantus tööle teise inimese.